For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Ken, Thomas, 1637-1711.
Title: Esponiad ar gatechism yr eglwys, neu, Ymarfer o gariad dwyfol, a gymmonwyd er llefhad Esgobaeth Baddon. Ac a gyfieithiwyd o'r saefonaeg (yn ôl ei gyntaf ofodiad allan) / gan William Foulkes ...
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Esponiad ar gatechism yr eglwys, neu, Ymarfer o gariad dwyfol, a gymmonwyd er llefhad Esgobaeth Baddon. Ac a gyfieithiwyd o'r saefonaeg (yn ôl ei gyntaf ofodiad allan) / gan William Foulkes ...
Ken, Thomas, 1637-1711., Foulkes, William. , Church of England. Diocese of Bath and Wells. Bishop (1685-1690 : Ken)

Printiedig yn Rhydychen [i.e. Oxford]: [s.n.], yn y flwyddyn, 1688.
Subject terms:
Church of England -- Catechisms -- Welsh.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B03941.0001.001

Contents
title page
I Drigolion o fewn Escobaeth Baddon Thomas eu Hescob anwiw hwy sydd yn dymuno gwybodaeth a chariad Duw.
Esponiad Ar Gatechism yr Eglwys, &c.
¶ Gellir arferu 'r Gwasanaeth hwn mewn amse∣rau o neillduolrwydd defosinol, neu ar ddydd yr arglwydd, neu mewn trallod neu glefyd, ond yn bennaf o flaen y Cymmun bendigedig.
Credaf.
Yn Nuw.
Y Tad.
Oll alluog.
Creawd Nêf a daiar.
Ac yn Jeu.
Grist.
Ei unig Fab.
Ein Hglwy.
Yr hwn a gaed trwy 'r yspryld glan
Gn o fair fowyn
Diddfodd.
Tan Pontius Pilatus.
A Groeshoeliwyd.
A fu farw.
Ac a gladdwyd, descynnodd i uffern.
Y trydydd dydd efe a adgyfododd o feirw.
Escynnodd i'r Nefoedd.
Ac a eisteddodd ar ddeheulaw Dduw Dad holl-alluawg.
Oddiyno y daw i farnu byw a Meirw.
redaf yn yr yspryd Glân.
Yr Eglwys lân Gatholic.
Cymmun y Sainct.
Maddeuant pechodau.
Cyfodiad y Cnawd.
Ar bywyd tragywyddol.
Amen.
section
Y Gorchymmyn Cyntaf.
Yr ail orchymmyn.
Y trydydd Gorcym.
Llwon.
Addunedau.
Y pwydd Ghyyn.
Y Pummed Gorchymmyn.
¶ Yr amryw ffurfiau ac sy yn cynnwys dy∣ledswyddau Rhieni a phlentyn, Meistr a Gwasanaethwr &c. sydd i'w harferu gan bb un, fel y cyfattebo a'i amgylchiadau ef, neu fel y mae yn sefyll yn un o'r perthynasr∣wyddau rheini.
Y Chweched Gorchymmyn.
Y Seithfed Gorchymmyn.
Yr wythfed Gorchymmyn.
Y Nawfed Gorchymmyn.
Y ddegfed Gwrchymmyn.
section
Tâd.
Ein Tad.
Yr hwn wyt yn y Nefoedd.
Sancteiddier dy enw.
Deuet dy deyrnas.
Bid dy Ewyllys ar y ddaiar megis y mae yn y Nefoedd.
Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol.
A maddeu i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni ein dyledwyr.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth.
Eithr gwared ni rhag drŵg.
Canys eiddt ti yw 'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd.
Amen.
Cyfarwyddiadau i weddi wedi eu cymmeryd allan o Gatechism yr Eglwys.
Hylybrwydd o wddi funydd
Wrth gyfdi, dywedwch,
Boreuol Weddi.
Credaf yn Nuw Dâd holl-alluog &c.
rywnol Weddi
Credaf yn Nuw Dd holl alluog &c.
Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd &c.
Gweddi ar hanner dydd.
Ein Tâd yr hwn wyt yn y nefoedd &c.
Gweddiau byrrion.
Ar Brydiau.
Wrth weithio.
Yn y Gweith-dy neu 'r Farchnad.
Mewn Profedigaeth neu Berigl.
Ac yr amser a fynnir o'r dydd.
Boreul weddi i Deulu.
Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd &c.