For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Baxter, Richard, 1615-1691.
Title: Galwad ir annychweledig idroi a byw, Derbyn trugaredd tra byddo trugaredd iw chael fel y myn nynt gael trugaredd yn nydd eucyfyngder. Oddiwrth y Duw byw. / Trwy ey wâs ennheilwing Richard Baxter.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Galwad ir annychweledig idroi a byw, Derbyn trugaredd tra byddo trugaredd iw chael fel y myn nynt gael trugaredd yn nydd eucyfyngder. Oddiwrth y Duw byw. / Trwy ey wâs ennheilwing Richard Baxter.
Baxter, Richard, 1615-1691.

Printiedig yn Llundain: tros Edward Brewster ac ydyntiw cael tan Lûn y Chryhir ym mynwent Paul, 1659.
Alternate titles: Call to the unconverted. Welsh
Subject terms:
Conversion -- Christianity -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B01524.0001.001

Contents
title page
lesson
Chronogramma.
introduction to Welsh
Yr Egwyddor gamber-aeg.
a. e. i. o. u. w. y.
lesson
At bawb o Gymru vchel ac isel; Caeth a Rhydd; Gwryw a Benyw; An∣nerch.
YR ACHOS OR Gwaith hwn.
At bob rhai ar na sanctei∣ddiwyd ar a ddarllenno y llyfr hwn yn enwedigawl fy 'ngwrandawyr yn Nhref a phlwyf Kederminster.
Y Cynhwysiad▪
READER, Be pleased to take no∣tice that these Bookes following are lately Printed for, and sold by Edward Brewster at the Crane in Pauls Church∣yard.
Galwad IR Annychweledic.
Athr. 1. CYfraith anghyfnewidiol Duw yw, fod yn rhaid i ddynion annuwiol droi neu feirw.
Defnydd.
Athr. 2. ADdewid Duw {y}w, {y} caiff yr annuwiol fyw os gwnânt ond troi; fel troi yn ddi∣ffûant ac yn hollawl.
Defnydd.
Athr. 4▪ YR Arglwydd a siccraodd i ni trwy ei lw, nad yw efe yn ymho∣ffi ym marwolaeth yr annuwioll, ond ar iddo Droi a Byw: fel y gallas efe adel dyn heb escus yn y byd i ammau y gwirionedd o hynny.
Defnydd
Athr. 5. MAe Duw mor daer am droedigaeth pechaduriaid, ai fod ef yn dygn ddyblu ei eichion ai gyng∣horion, Trowch chwi, Trowch chwi, pa¦ham y byddwch feirw?
Athr. 6. MAe yr Arglwydd yn ymostwng i ymresymmu 'r matter a phechaduriad annychweledic ac i ofyn iddynt, pa¦ham y byddant feirw?
Defnydd.
discourse
Athr. 7. ONi ddychwel dynion wedi hyn oll, nid o ran Duw y maent yn ddamnedic ond oi rhan eu hu∣nain, sef oblegyd eu gorphwyll-naws eu hunain: meirw y maent oblegyd hwy a fyn∣nant feirw hynny yw blegyd na fynnant ddych∣welyd.
Defnydd.
section
section
section
section
instructions
Y Hyfforddiad 1.
Yr ail H{y}ffordiad.
Y tr{y}d{y}dd H{y}fforddiad,
Y pedwer{y}dd H{y}fforddiad.
Y pummed H{y}fforddiad.
Y Chweched H{y}fforddiad.
Y seithfed Hyfforddiad.
Yr VIII. Hyfforddiad.
Y IX. Hyfforddiad.
Y X. Hyfforddiadd.
conclusion
Cyngor ir Darllennydd.