For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Robert, Gruffydd, ca. 1522-ca. 1610.
Title: [Y drych cristianogawl]
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: [Y drych cristianogawl]
Robert, Gruffydd, ca. 1522-ca. 1610.

[Rhotomagi: ap haeredes J. Favonis, 1585].
Subject terms:
Christian life -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B00619.0001.001

Contents
❧YR AWDVR NEVR GWR A WNAETH Y LHYFR YMA AT EI garedigion Gymry, yn erchi phynniant a lhwydhi∣ant idhynt.
*YR ACHOS AR MODH Y dodwyd y lhyfr yma mywn Print.
DANGOSIAD RHIFEDI PEN nodæ y Rhan gyntaf o r lhyfr, a r petheu nodadwy ymhob pennod.
Y Pennod Cyntaf a dhengys reitied medh∣wl am betheu sprydol: 1. a.
YR AIL PENNOD A DHENGYS y dylyem garu Duw yn fwy na dim.10.
Y TRYDYDH PENNOD A DHEN gys faint y dylyem garu Duw, am idho eyn prynu, wrth farw drosom ar y Groes: 21.
Ag yn Cynnwys,
A thri ar dheg o dholurieu nodadwy a ga∣fodh Crist wrth dhiodhef, sef:
A phedwar dolur nodadwy a gafodh Crist yn ei enaid, sef:
Pedwar peth idh ei copha yn nio∣dhefaint Crist, sef:
Achosion mawr i garu Crist, am eyn gw∣ncuthur yn gyfrannol oi dhiodhe∣faint ef drwy saith Rinwedh yr eglwys, sef:
Y PEDWERYDH PENNOD A DHE∣ngys faint y daioni y mae Duw wedy drefnu i ni yn y Nef. 47.
Yn Cynnwys
Ag eisoes pymp pwngc nodadwy yn y nef, sef:
part
front matter
errata
IESUS. M. A. ‡ Y PENNOD CYNTA YN DANGOS Reitied yw medhwl am bethe Sprydol.
* YR AIL PENNOD yn dangos i dylyem garu Duw yn fwy na dim, am idho eyn gwneuthur.
* Y trydydh penod yn dangos cariad Duw i dhyn wrth ei brynnu.
*Y pedwerydh pennod ynghylch ternes nef.