For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Church of England.
Title: Lliver gweddi gyffredin, [a gwenidogaeth] sacramentae, ac eraill gynneddfey, a ceremoniae yn Eccles[--] [--] bishops, according to the act stablished for the translation of the Bible, and this booke into the British tongue..
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Lliver gweddi gyffredin, [a gwenidogaeth] sacramentae, ac eraill gynneddfey, a ceremoniae yn Eccles[--] [--] bishops, according to the act stablished for the translation of the Bible, and this booke into the British tongue..
Church of England.

At London,: Imprinted by Iohn Windet, at the costes and charges of Thomas Chard., [1586].
Alternate titles: Book of common prayer. Welsh
Subject terms:
Church of England -- Liturgy -- Welsh -- Texts -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B00323.0001.001

Contents
title page
Coymddwyn, gynwy gaethu Llyver hwu.
Y DREFN PODD EBLAWR Psalltwyr y dosparthwyt bot darllen y relyw o'r Scrythur lan.
LLITHIEV PRIAWT YVV DAR¦llen yn llithieu cyntaf, ar Vreuo weddi a'Phryd∣navvn vveddi ar y Sulieu trvvyr oll vlvvyddyn, ac ir ei yn ail Llithien.
YR ALMANACK
Y gahel y Pasc yn tragyth
section
gwilieu ac nyd nebun arall
Term yn Westmynster
calendar
Ianawr ys ydd yddo. xxxj. die.
Chwefror ys ydd yddo. xxviii die
Mawrth ys ydd yddo. xxxj. die.
ys ydd yddaw xxx. die.
Mai ys ydd yddam xxx di
Mhevin ys ydd yddaw xxx. di,
Gwyenaf ys ydd yddo xxxj die
Awst ys ydd ydd xxxj. die.
Med ys ydd yddo, xxx die
ys ydd yddo xxx. die
wedd ys ydd yddo. xxx di
ABVL KALENDAR IN∣dan gos trefn y Psalmae ar Llithia e, y arferir ar Voreu wiliae, megis y mae y Reoleu, syn canlyn {inverted ⁂}
Y drefn py wedd y gosotwyt darllen y Psalwyr.
Psalmeu y'w dywedy ar Voreu, a
ACT AM VNFVRVIAT G∣redin vveddi a Gvvasanaeth yn yr Eccles, a ministrat y Sacramentae.
Racymadrodd.
Or Ceremoniis, paam y dilewyt rei ac yn cynhalivvyt r ei ereill.
AN EXPLANATION OF certaine wordes, being quarrelled withall, by some, for that in this translation they be othervvise written, then either the vnlettered people▪ or some parts of the Countrie sounde, or speake them.
To vnderstand these other new markes not vsed in this tongue. before this time, which are imprinted thus'-[] and for the most part thus [].
❧ Y drefn ym pa le yr arferir ac y dywedir y Boreuavvl a'r Pyrnhavvnavvl vveddi.
Trefn am weddi voreuawl pop dydd trwy y vlvvyddyn.
Cyffes gyffredin, y'w dywedyt gan yr oll Eccleis ar ol y Gwe¦nidawc, gan estwng ar ei gliniau.
Yr absolution neu'r gollyngdawt yw ddatcan can y Gwenidoc yn vnic.
Yno y dechry y Gwenidawc weddi yr Arglwydd a llef vchel.
Y na y dywe dir neu y cenir y Psalm sy'n canlyn.
Yn ol y Llith gyntaf, y canlyn Te deum laudamus yn Gambe¦raec, beunydd, trwy'r oll vlwyddyn.
New'r caniad hwn Benedicite omnia opera domini domino &c
Ac yn ol yr ail llith, arferer a' dyweder Benedictus yn Gamberaec megis y mae yn canlyn.
Neu'r Psalm a galyn.
Y na y dywedir y Credo y gan Gwenidawc a'r bobl yn i sefyll.
Y na y canlyn tri Collecte. Y cynta or dydd, rhwn a vydd yr vn ac y appointir ar y Cymmyn. Yr ail, dros dangneddyf. Y trydydd, dros rad y vyw yn dda. A'r ddau collect ddywethaf ni chyfnewi∣dir byth, anid ei dywedyt beunydd ar vorae weddi, trwy'r oll vl∣wyddyn, mal y canlyn.
Yr ail Collect dros dangneddyf.
Y trydydd Collect tros gael rat.
Y drefn am Byrnhawnawl weddi trwy gy dol y vlwyddyn.
Y na y Psalmae: mewn trefn megis ir appoyntiwyd hwy yn y Ta∣bul y Psalmae, o ddiethr bod psalmae priawd wedi apoyntio ir dydd hwnw. Y na llith or hen ddeddyf, megis ac ir apoyntiet hefyt yn y Kalendar, o ddieithr bod llithiau priawt wedir apoin∣tio ir dydd hwnnw. Y nol hynny, Magnificat in Camberaec, me∣gis i canlyn.
Ai yntau y Psalm a ganlyn.
Y na Llith or ddeddfnewydd. At yn ol hynny, Nunc dimittis yn Camberaec, megis y canlyn.
Neu'r Psalm hon.
Yna y canlyn y Credo, a gweddieu eraill, megis yr appoyntiwit ym blaen ar y borauweddi, ar ol Ac a thri Collect. Yn gyn∣taf or dydd. Yr ail, o Dagnefedd. Y trydydd, dros ganhorthwy yn erbyn pob pericul, mal y canlyn yma rhacllaw. A' dau or Col∣lectae dywethaf a ddywedir bob dydd ar byrnhawn weddi, eb gif newit.
Yr ail Collect ar byrnhawn weddi.
Y trydyd Collect am gynorthwy yn erbyn oll periculeu.
Ar ddie natalic Christ, die gwyl ystwyll, dydd gwyl vathias, dydd Pasc, y dyrchafael, y Sul gwyn, dyddgwyl Ioan vedyddiwr, Sanct Iaco, Sanct Bartholomeus, Sanct Mathew, Sanct Simon ac Iud, sanct Andreas, a Sul y Trindot: y cenir neu y dywedir yn nesaf vn at benedictus, y cyffes neir addefiat hyn o'i ffydd Christianus.
Yma y canlyn y Letaniae y' haruer ar y Su∣lieu, y Merchurieu, a'r Gwenereu, ac ar amsereu ereill pan oruchmynner y gan Ordinari.
Gweddiwn.
Gweddiwn.
Gweddi tros vawrhydi y Vrenhines.
Gweddi o waith Chrysostom.
Gweddi am glaw pan vo angenreidiol.
Tros hinon neu dywydd tec.
Ar amser drudaniaeth a' newyn.
Ar amser Ryuel.
Pryd pla gyffredin, ai haint cynwynol.
Y Colletae, yr Epistolae, ar Euangelon, y arfe¦rir amser gwasanaeth swpper yr Arglwydd, a'r Com∣mun bendigedic trwy'r vlwyddyn.
Y Sul cyntaf yn yr Aduent, neu'r Grawys' ayaf.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Yr ail Sul in Aduent.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn Aduent.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y pedwerhdd Sul in Aduent.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Die natalic Christ,
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel
Sydd gwyl sanct Stephan,
Y Collectt.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Dydd g gwyl Ioan Euangelwr.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Die gwyl y meibion gwirian.
Y Collect.
Yr epistol
Yr Euangel.
Y Sul yn ol die natalic
Y Collect.
Yr epistol
Yr Euangel.
Die kalan neu Enwaediat Christ.
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Die gwyl Ystwyll
Y Collect.
Yr Eepistol
Yr Euangel.
Y Sul kyntaf gwedir Ystwyll.
Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Yr ail Sul yn ol yr Ystwyll.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn ol yr Ystwyll.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul yn ol yr Ystwyll.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y pempet Sul gwedi'r Ystwyll.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y Sul a elwir Septuagesima.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y Sul a elwir Sexagesima.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y Sul a elwir Quinquagesima.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y dydd cyntaf or Grawys.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y Sul cyntaf yn y Grawys.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Yr ail Sul or Grawys.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn y Grawys.
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul yn y Grawys
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y pempet Sul yn y Grawys
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y Sul nesaf o vlaen y Pasc.
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Die llun nesaf kyn die-Pasc
Yr Epistol
Yr Euangel.
Die mawrth kyn die Pasc.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Die merchur cyn y Pasc,
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Die Iou cyn die Pasc.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Ar ddydd Gwener y Crolith.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Nos Pasc
Yr Epistol
Yr Euangel.
Die Pasc
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Die Llun Pasc.
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Sydd mawrth Pasc
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel
Y Sul cyntaf gwedy yr pasc
Y Collect.
Yr Epistol
Y Euangel.
Yr ail Sul yn ol y Pasc
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel
Y tr ydddy Sul yn ol y Pasc.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul gweddy r Pasc
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel
Y pemped Sul ar ol y Pasc.
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Die Iou derchafael
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y Sul yn ol y Derchauel
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y Sul gwyn.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Die Llun y Sul gwyn.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Die Mawrth y Sul gwyn.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Sul y Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel
Y Sul cyntaf gwedy Sul y Trintot.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Yr ail Sul gwedy Sul y Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y trydydd Sul gwedy r Trintot.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul yn ol y Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y Pemped Sul gwedy sul y Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y chwechet Sul gwedy r Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y vii. Sul Trintot,
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y viii, Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y ix, Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Yr Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y x▪ Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y x Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y xiii, Sul gwedy Trintot
Y Collect,
Yr Epistol
Yr Euangel
Y xiii, Sul gwedy Trintot
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Y xiij. Sul gwedy Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y xvi▪ Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y xvii, Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y xviij Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Y Epistol
Yr Euangel.
Y xix, Sul gwedyr Trintot
Y Collect.
Yr epistol.
Y Euangel
Y xx. Sul gwedy r Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel
Y xxi. Sul gwedy y Trintot.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Y xxii. Sul gwedy r Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y xxiii. Sul gwedy r Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y xxiiii. Sul gwedy r Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Y xxv. Sul gwedy Trintot.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Dydd Sanct Andreas Apostol.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel
Sanct Thomas yr Apostol.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Ymchweliat Sanct Paul.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Pured gaeth y Sanctes Vair vorwyn.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Dydd S. Matthias.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Cyfarchiad Mair wyryf.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Yydd Y, Marc Euangelwr
Y Collect.
Yr Epistol,
Yr Euangel.
Sainct Philip ac Iaco Apostolion,
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Sanct Barnaba Apostol
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Sanct Ioan varyddwr,
Y Collect.
Yr Epistol
Yr. Euangel.
Die Sanct Petr Apostol
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel.
Sanct Ioan Apostol
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr euangel
Sanct Bartholomeus Apostol.
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Sanct Mathew Apostol
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel
Sainct Michael ar ol Angelon,
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Sanct Luke Euangelwr
Y Collect.
Yr Epistol
Yr Euangel
Sainct Simon ac Iudas Apostolion
Y Collect.
Yr Epistol.
Yr Euangel.
Yr oll Sanct.
Y Collect.
Yr epistol.
Yr Euangel.
Ydrefn am wenidogeth Swpper yr Argl∣wydd neu r Commun bendigeid
Eyn tad ni yr hwn wyt yn y nefoedd, &c.
Y Commun.
Yr Offeiriad.
A chwedi gorphen yr Epistol ar Euangel, y doedir y Credo.
Gweddiwn dros oll ystat Eccles Christ, sy yn milwriaw y∣ma ar y ddaiar.
Y na y canlyn y cyugor hwn, ar rym amseroedd, pan welo'r Curat y bobyl yn escaelus am ddyfod ir Commun bendigedic.
Ac ar ryw amseroedd y doedir hyn yma hefyd, pan welo y Curat vod yn berthynasol.
Y na y dywaid yr Offeiriat y cygcor hwn.
Yna y diwaid yr Offeiriad wrth yr ai a vo yn dyfod i gymerid y Com∣mun bendigedic.
Yna yr Offeiriad neu'r Escop a's bydd yn gydrychiol, a saif gan droi at y bobl a ddywaid val hyn.
Y na y dywaid hefyt yr Offeiriat.
Yn ol yr ei hyn ydd a yr Offeiriat racddo, gan ddywedyd
Racymadroddion priawt.
Ar dydd Natalic Christ, a saith die gwedy.
Ar dydd Pasca saith die gwedy.
Ar dydd Derchafael a saith dydd gwedy.
Ar ddyd Sulgwyn a'chwech diernot gwedy.
Ar ddydd gwyly Trintot yn vnic.
Ar ol y Rhacymadroddion hyn, y canlyn yn y vann.
Yna yr Offeiriad ar ei'linian wrth vwrdd yr Arglwydd a ddywaeid yn enw yr oll rei a gymerant y Commun, yn y wedd yr ydd yn canlyn.
Yna yr Offeiriad yn ei sefyll a ddywaid val y mae yn canlyn.
Yna y Gwenidoc a gymer y Commun yn y ddau ryw y hun, ac yn nesaf y dyry ir Gweinigogion eraill, a bydd yno neb o hanuynt, val y gallont gymporthy Gwenidawc penaf ac wedi hyny, ir bobyl yn ei dwylaw yn gestwng ar ei gliniau: Ac wrth roddi y bara, ef a ddywaid.
A'r Gwenidawc a vo yn rhoddi't*cwpan a ddywaid.
Wedi hynny y dywedir val y canlyn.
Neu hyn,
Yna y dywedir, neu i cenir.
Yna yr Offeiriat neu'r Episcop as bydd ef yna yngyndyrchiol a ellwng y bobl ymaith a'r vendith hon.
Collecte y'w dywedydd yn ol yr Offertori, pryd na bo vn Commun bob ryw ddiwarnod, vn. A'r vn'rei ellir i dywedyd hefyt genifer amser ac y bo achos yn gwsanaethy, wedi'r Collectae neu'r Vore¦uawl ar Brydnawnawl weddi, Commun, nei'r Letaniae val y gwelo'r Gwenidoc vod yn gymmesur.
section
Swasanaeth y Betydd ys ydd yw arfer yn yr Eccles.
Gweddiwn.
Yna y dywaid yr Offeiriad, Gwrandewch ar eiriau yr Euangel a yscryfennod Sainct Marc yn y decfed pennod.
Yn ol darllen yr Euangel, y traetha y Gwenidoc y cyngor byr hwn y∣ma ar eiriau'r Euangel.
Yno bot i'r Offeiriat ddywedyt wrth y Tateu betydd a'r Mamaebetydd yn y modd hynn.
Yna yr ymofyn yr Offeiriat a'r Tadeu betydd, a'r Mammau betydd yr y mofynnion hyn iso.
Y na ydywyid ar Offeiriat.
Y na y cymer yr Offeiriat y dyn bychan yn ei ddwylaw, ac y gofyn yr enw, a'chan enwi y plentyn, ei drochi yn y dwfyr, a's bydd gwneu thyr hyny yn ddiescaelus ac yn ddarbodedig, gan dywedyd.
Ac a bydd y dyn bychan yn wan, digon vydd bwrw dwr arnaw, gan ddywedyd y geiriau dywededic vchod.
Y na gwneuthur o'r Offeiriadgroc yn dyn bychan gan, ddywedd,
Yna dywaid yr Offeiriat.
Yna y dywedir.
Yna y dywaid yr Offeiriat.
Ac yn y pen dywethaf, yr Offeiriat can alw y Tadau bedydd a'i Mannuau betydd yughyd, a ddywaid hyn o vyr athroeth yma isod
Am yr ai a vetyddiwyt yn tai diawdurdot ar amser angenraid.
Ac as y Gwenidoc a braw wrth'atepion yr ei a ddugesont y plentyn ataw vod pob peth wedi ei wneuthur modd i dlei: yna na vedyddiet ef y plen tyn drac hefyn, eithr ei dderbyn yn un o nifer y gwir Christnogion, gar ddydedyd ual hyn.
Yn ol darllen yr Euangel, y traetha y cyngor hwn yma ar eiriau'r Euangel.
Y ma y Gwenidawc, gyd ar Tadau-bedydd ar Mammau bedydd a'ddy∣wedan.
Yma y gofyn yr Offeiriat enw y dyn bachan, yr hwn wodi darvo i'r Tadau betydd ar Mammau befydd ei adrodd, y dywaid y Gwenidawc.
Y na gwnaed y Gwenidawc yr exortation hwn wrth y Tadau a Mammau betydd.
Ac velly rhac llaw, mal yn y Betydd public.
Confirmation, yn yr hwn y cynwysir Cathechism, sef addysc y Blant.
Y Cathechism, sef yw hyny, arhrawaeth yw ddyscu gan bob plentyn, cyn ei ddwyn yw confirmo can yr Episcob.
Confirmation.
Gweddiwn.
Y na y gosot yr Episcop ei law ar bob plentyn o'r neullty, gan ddywedyd.
Y na y dywaid yr Episcop.
Y na y bendithia yr Episcop y plant, gan ddywedyt yn y modd hyn.
Y ffurf solempnization, neu drefnit Priodas.
A' chan grybwyll hefyt wrth yr ai a brioder, dyweded ef.
Gweddiwn.
Yna y dywaid y Gwenidoc wrth y bobyl.
Ar Gwenidawc ai bendithia ar vendith hon angwanec.
Y no y Gwenidogion neu'r Yscoleigion gan vynet i vwrdd yr Argl¦wydd, a ddywedant neu a ganant y psalm hon ys y yn canlyn.
Neu yntae y Psalm yma Deus misereatur.
Y weddi hon a vaddeuir pan vo'r verch dros oedran planta.
Yna y dywaid yr Offeiriat.
Y na y dechreuir y Commun, a' gwedy yr Euangel y dywedir Prega¦eth yn yr hon yn ordeniol (pob gwaith ac y bo priodas) swydd gwr a gwraic gwedy eu priodi, ddatcenir ynol yr yscruthyr lan. Neu any bydd Pregaeth darllenet y Gwenidawc y traethawd hwn iso.
Y drefn am visitation y claf,
Yr Offeiriat yn myned y mewn i duy y Claf, a ddywaid.
Pan ddel ef wydd yn-gwydd a'r claf, ef ddywaid gan estwng y lawr ar t'liniau.
Yna cynghored y Gwenidawc y Claf, o'r ffurf hyn, neu'r cyfryw,
A's y dyn ymweledic vydd yn drymglaf, yno y dychon y Curat orphen ei gygcor yn y uan hon.
Gweddiwn.
Yna y d ywaid Gwenidawc y Psalm hon.
Gan ddywedyd hyn angwaner.
Yna y dywaid y Gwenidawc.
Commun y claf,
Y Collect,
Yr Epistol.
Yr Euangel,
Y drefn am gladdedigaeth y marw.
subsection
Ag wyntwy yn dyfod tu ar bedd, tra vo'r, corph yn ei baratoi yw ddody yn y ddaiar, y dyweid yr Offeiriat neu'r Offeriat a'r yscolheigion a ganant.
Yna tra vydder yn bwrw pridd at y corphgany sawl a vo yn sefyll yno, yr Offeiriat a ddywaid.
Yna y dywedir, neu y cenir.
Yn ol hynny y canlyn y Llith hon, wedi'r gymryd allan o'r pempthec vet pennet at y Cornthiait, yn yr Epistol cyntaf.
Gwedi darvo y Llith, y dywaid yr Offeiriat.
Atep.
Offeiriat.
Y Collect.
Diolwch gwragede yn ol escor plant, yr hwn a elwir yn gyffredin Rhyddhau, neu Eglwysa.
Y wraic a ddaw i'r Eccles, ac yno y hostwng ar ei gliniau yn ryw lecyfa∣ddas, yn gyfagos i'r lle y bo'r Bord yn sefyll: a'r Offeiriat yn i sefyll yn erh'emyl a dywaid y geiriau hyn, neu'r cyfryw, mal y bo y devnydd yn erchi.
Ac yna y dywaid yr Offeiriat y Psalm hon.
Gwenddiwn.
Commination neu vygwth yn erbyn pechaturiait, a' ryw weddiau yw harfer, ar amrafael amserau yn y vlwyddyn.
Y nol y Borau weddi, y bobyl wedi'r alw ynghyd trwy ganiad Cloch, a'chwed i'r ymgynnull i'r Eccles, y dywedir y Letaniae Camberaic yn ol ymodd arferedic: gwedy darvot hynny aed yr Offeiriat i' Pulpyt a' dyweded val hyn.
discourse
Yna y gostyngant bawp ar ei gliniau, ac a'r y Offeiriait a'r sgoleigi∣on ar i gliniau (yn y van lle maent arferedic o ddywedyd y Lata∣niae) a ddywedant y Psalm hon.
Gweddiwn.
Y na y dywaid y popul hyn yma ys ydd yn canlyn, ar ol y Gwenidawc.
colophon
title page
❧ YR ARGVMENT NEV ystyriaethy Lliver hwn
PSALMAE DAVID
Beatus vir qui non abiit, Psal. i.
Quare fremuerunt gentes Psal. ii,
Domine quid multiplicasti. Psal, iij. Psalm Dauid pan giliawdd y rac wynep Absolom ei vap.
Cum inuocarem. Psal. iiij. Yr nep y orvydd ar Neginoth. Psalm Dauid.
Verba mea auribus. Psalm. v. Ir hwn'sy ragorol ar y Nechiloth. Psalm Dauid.
Domine ne in furore. Psal. vj. Ir gorchestol yny Neginoth ar gyffurf yr wyahta'nt. Psalm Dauid.
Domine Deus meus. Psal. vii. Sigaion Dauid, yr hwn y gant ef i'r Arglwydd, o bleit gairieu Chus vap Iemini.
Domine dominus noster. Psal. viij. Yr gorchestol ar y * Githith. Psalm. Dauid.
Confitebor tibi Domine. Psalm. ix. Wrth hwn ys ydd orchestol ar y Muth Laben. Psalm Dauid.
Vt quid Domine. Psal. x.
In Domino confido Psalm▪ xi. Ir gor vodawl. Psalm. Dauid.
Saluum me fac. Psal. xij. I ragorol ar yr wythdant. Psalm Dauid.
Vsquequo Domine Psal. xiij Ir vn sy yn ragori. Psalm Dauid.
Dixit insipiens in corde, Psal. xiiii. Ir pencerdd. Psalm Dauid.
Domini quis habitabit Psal. xv Psalm Dauid.
Conserua me Domine. Psal. xvi.Michtam Dauid.
Exaudi Domine iustitiam. Psal. xvij. Gweddi Dauid.
Diligam te Domine. Psalm. xviii. I hwn ys y yn ragori. Psalm Dauid gwas yr Arglwydd, yr hwp a lafarwdd wrth yr Arglwydd 'airiae y cuniat hwn (yn y dydd y gwaredodd yr Ar¦glwydd ef o law ei oll elynion, ac o law Saul) ac e dyvot.
Coeli enarrant Psal. xix. Ir vn'sy yn rhagori. Psalm. Dauid.
Exaudiat te Dominus. Psal. xx. Ragorowl. Psalm Dauid.
Domine in virtute tua. Psal. xxi. Ir Ragorawl Psalm. Dauid.
Deus Deus meus, Psal. xxij. I ragorol ar yr aiieleth hashachar. Psalm Dauid.
Dominus regit me. Psal. xxij. Psalm Dauid.
Domini est terra. Psal. xxiiii. Gweddi Dauid.
Ad te Domine. Psalm. xxv. Gweddi Dauid.
Iudica me Domine Psal. xxvi. Psalm Dauid.
Dominus illuminatio Psalm▪ xxvij. Psalm Dauid.
Ad te Domine clamabo. Psal, xxviij. Psalm Dauid.
Afferte Domino Psalm. xxix. Psalm Dauid.
Exultabo te Domine. Psal. xxx. Psalm neu gan cyssecriat tuy Dauid.
In te Domine speraui. Psal. xxxj. I Rogorawl. Psalm Dauid.
Beati quorum. Psal. xxxij. Psalm Dauid er athroaeth.
Exultate iusti in Domino. Psal. xxxiij.
Benedicam Dominum. Psal. xxxiiij. Psalm Dauid pan newidiawdd ei ymwreddiat gar bron Abimelech yr hwn ei gyrodd ef ymaith, ac ydd aeth yntef.
Iudica Domine nocentes. Psal, xxxv. Psalm Dauid.
Dixit iniustus. Psal. xxxvj. I Rhagorawl. Psalm Dauid gwas yr Arglwydd.
Noli Aemulari. Psal. xxxvii. Psalm Dauid.
Domine ne in furore. Psal. xxxviij. Psalm Dauid er coffa.
Dixi custodiam vias. Psal. xxxix. I ragorol cantor Ieduthum Psalm Dauid.
Expectans expectaui. Psal. xl. I Ragorowl. Psalm Dauid.
Beatus qui intelligit. Psal. xlj. I rhagoroi. Psalm Dauid.
Que madmodum desiderat. Psalm. xlij. I rhagorawl Psalm y roi addysc, 'rhon y roid at veibion Korach.
Iudica me Deus Psal. xlii.
Deus auribus nostris, Psal. xliiii, I rhagoroi. psalm, i. roddi athroeth, rhon a roit at veibion Korach.
Eructauit cor meum. Psal. xlv. I rhagorawl ar y Shoshannim caniat serch y roi addisc, 'sef a roit at plant Korach*
Deus noster refugium Psal. xlvi I rhagorol ar Ghalamóth caniat wedy rsi at blant Korach.
Omnes gentes plaudite, Psal. xlvii. I rhagorol. Psalm y roid y blant Korach.
Magnus Dominus. Psal. xlviii. Caniat neu Psalm y roid at plant Korach.
Audite gentes. Psal. xlix. I rhagorawl. Psalm y roddit at plaut Korach.
Deus Deorum Dominus. Psal. l. Psalm Asaph.
Misere mei Deus, Psalm▪ lj. I rhagorawl. Psalm Dauid, pan ddaeth y prophet Nathan ataw, gwedy yddaw vynet at Bath-sheba.
Quid gloriaris in malicia Psal. lii. I rhagorol. Psalm Dauid y roy addisc. pan ddaeth Doeg er Edomit a menegi y Saul, a'dywedyt wrtho, e ddaeth Dautd y dvy Achimelech.
Dixit insipiens. Psal. liij. I rhagorawl. ar y Machalath. Psalm Dauid roddi ad dysc.
Deus in nomine tuo Psal. liiii. I rhagorawl ar Neginoth. Psalm Dauid y roi addisc. Pan ddaethāt y zepheit a'dywedyt wrth Saul, Anyd yw David yn cud yn ein plith
Exaudi Deus Psal. lv. I rhagoraul ar y Neginoth Psalm Dauid y roi addisc.
Miserere mei Deus quoniam, Psal. lvi, I rhagdrawl. psalm Dauid ar y Michtham, am y golomben yn y wlat belledic, pan ddaliawdd y philistieit ef yn-Gath.
Miserere mei Deus, miserere. Psal. lvij. I rhagorawl. Na ddestruwia. Psalm Dauid ar y Michtham. Pan giliawd rhac Saul yn yr 'ogof.
Si vere vtique iustitiam. Psal. lviij. I rhagorawl. Psalm y roddit at plaut Korach.
Eripe me de inimicis Psal, lix▪ Ir hwn ys y yn rhagori. Na ddestuwa. psalm Dauid ar y Michth am, pan anvonawd Saul ac wynt wyy n cadw'r tuy yw ladd ef.
Deus, repulisti nos Psal. lx. I rhagorawl ar y Shusham Gheduth, neur Micht ham. Psalm David y roy disc. Pan ymladdawdd ef yn erbyn Aram Naharaim, ac yn erbyn Aram t Sobah, pam ymchwelawdd Ioab a' lladd deuddcc-mil Edo∣miteit yn y glyn hallt.
Exaudi Deus deprecat Psal. lxi. I rhagorawl ar Neginoth. Psalm Dauid.
Nonne De subiecta. Psal. lxij. Ir gorchestol gantor Ieduthum. Psalm Dauid.
Deus, Deus meus. Psal. lxiii. Psalm Dauid. pan ytoedd ef yn diffeithwch Iudah.
Exaudi Deus orationem meam. Psalm. lxiii. I rhagorawl. Psalm Dauid.
Te decet hymnus. Psal. lxv. I rhagorawl. psalm neu caniat Dauid.
Iubilate Deo. Psal. lxvj. I Rhagorawl, Caniat nen Psalm.
Deu misereatur nostri. Psal. lxvij. I Ragorowl ar Neginoth. Psalm neu ganl
Exurgat Deus. Psal. lxviij. I rhagorawl. Psalm neu gan Dauid.
Saluum me fac Deu. Psalm. lxix. I ragorol ar shoshannim. Palm Dauid.
Deus in adiutorium Psal. lxx. I ragorol ar Neginoth. Palm nen gannu y royspwyt at Asaph▪
In te Domine speraui Psal, lxxi
Deus iudicium. Psal. lxxij. PsalmSalomon.
Quam bonus Israel. Psal. lxxiii. Psalm y roddit at Asaph.
Vtquid Deus, repulisti Psal. lxxiiii. I rhagorawl, psalm neu caniat Dauid.
Confitebimur tibi Psal. lxxv. Ir gorchestol. Psalm neu ganiat a roit at Asaph.
Notus in Iudea. Psalm. lxxvi. I ragorol ar Neginoth. Palm nen gannu y royspwyt at Asaph.
Voce mea ad Dominum. Psal, lxxvij. I rhagorawl gantor Ieduthum. Psalm y rocspwyt at Asaph.
Attendite popule meus. lxxviij▪ Psalm y roi adddsc y rogdyt at Asaph.
Deus vedrunt gentes. Psal. lxxix. Psalm y roddit at Asaph.
Qui regis Israel. Psal. lxxx. I rhagorol ar Shosannim, gh Edgth Psalm y roid at Asaph.
Exultate Deo. Psal. lxxxj. I rhagorol ar Githith psalm y roddyt at Asaph.
Deus stetit in sinagoga. Psalm. lxxxii. Psalm y roid at Asaph.
Deus quis similis Psal. lxxxiij. Caniat neu Psalm y roddit at Asaph.
Quam dilecta tabernacula Psal. lxxxiiii. I rhagorawl ar Githith. Psalm roddit at veibion Korach.
Benedixisti Domine. Psal. lxxxv. I rhagorol. Psalm y roddit at veibion Kozach.
Inclina Domine aurem. Psal. lxxxvj Gweddi Dauid*
Fundamenta eius. Psal. lxxxvii Psalm y roid at Asaph.
Domine Deus salutis Psal. lxxxviii, Can neu Psalm gan Heman yr Esachit y roddi addysc, y roddit at vei∣bion Korach i rhagorawl ar Machalath Leanoth
Misericordias Domini Psal. lxxxix. Psalm voliant
Domine refugium. Psal. xc. Gweddi Moysen gwr y Ddew.
Qui habitat Psal. xcj.
Bonum est confiteri, Psal, xcij. Psalm neu ganiat y'r die Sabbath.
Dominus regnauit. Psal. xciij.
Deus vltionum. Psal. xciiij.
Venite exultemus xcv.
Cantate Domino Psal. xcvj.
Dominus regnauie Psal. xcvij.
Cantate Domino Psal. xcviij. Psalm.
Dominus regnauit Psal. xcix.
Iubilate Deo Psal. C. Psalm voliant
Misericerdiam & Psal. cj. Psalm Dauid.
Domine exaudi, Psal, cii. Gweddi y cystudddedic pan vo yn gyfing arnor ac yr tywallt ei weddi rac bron yr Arglwydd.
Benedic anima mea. Psal, ciij. Psalm Dauid.
Benedic anima Psal. ciiii.
Confitemini Domino▪ Psal. cv.
Confitemini Domino Psal. cvj. Molwch yr Arglwydd.
Confitemini Domino. Psalm. cvijj
Paratum cor meum. Psalm. cviij. Can neu Psalm Dauid.
Deus laudem meam. Psal, cix. Irhagorawl. Psalm. Dauid.
Dixit Duminus Domino. Psalm. cx. Psalm Dauid.
Confitebor tibi Domine. Psalm. cxj. Molwch yr Arglwydd.
Beatus vir. Psalm. cxii. Molwch yr Arglwydd.
Laudate pueri. Psalm. cxiij. Molwch yr Arglwydd.
In exitu Israel. Psalm. cxiii.
Non nobis Domine. Psal. cxv.
Dilexi quoniam. Psalm. cxvi.
Laudate Dominum, Psalm. cxvii.
Confitemini Domino. Psal. cxviii.
Psalm 119
ALEPH. Beati immaculati. Psalm. cxix.
BETH. In quo corrigit.
GIMEL Retribue seruo tuo.
DALETH Adhaesit pauimento anima mea.
HE Legem pone.
VAV Et veniat super me.
ZAIN Memor esto Verbi tui.
CHETH. Portio mea
TETH Bonitatem fecisti
IOD Manus tuae fecerunt me
CAPH. Desecit anima mea,
LAMED In aeternum Domine.
MEM. Quomodo dilexi.
NVN Lucerna pedibus meis
SAMECH Iniquos odio habui
AIN Feciiudicium.
PE Mirabilia,
TSADDI Iustus es Domine,
KOPH. Clamaui.
RESCH. Vide hum litatem meam
SCHIN. Principes persecuti
TAV Appropinquet deprecatio
Ad Dominum cum tribularer, Psal▪ Cxx. Cuniat y graddeu.
Leuaui oculos. Psal. cxxj. Caan gradac.
Laetatus sum Psal. Cxxij, Caniar graddae, neu Psalm Dauid.
Ad te leuaui, Psal, Cxxiij, Caniat gradae-
Nisi quia Dominus Psal. cxxiiij. Caniat y graddae neu Psalm Dauid.
Qui confidunt. Psal, cxxv, Caniat gradae.
In conuertendo Psal, cxxvi, Can graddae neu Psalm. Dauid.
Nisi Dominus. Psal. cxxvij. Can graddae, neu Psalm. Salomon.
Beati omnes. Psalm. cxxviij. Caniat graddae.
Sepe expugnauerunt. Psal. cxxix. Caniat gradae.
De profundis clamaui, Psal. cxxx, Caniat'graddeu,
Domine non exultatum Psal. cxxxi Caniat gradae neu Psalm Dauid.
Memento Domine Dauid. Psal. cxxxii, Caniat graddae.
Ecce quam bonum Psal, cxxxiii. Caniat gradae neu Psalm Dauid.
Ecce nunc benedicite. Psal. Cxxxiiii. Caniat goadac,
Laudate nomen Domini. Psal. cxxxv. Molwch yr Arglwydd.
Confitemini Domino Psal, cxxxvj
Super flumina Psal, cxxxvii
Confitebor tibi. Psal. cxxxviij. Psalm. Dauid.
Domine probasti. Psalm. cxxxix. I rragorawl Psal. Dauid.
Eripe me. Psal. cxl. Ir Cantor Psulm. Dauid.
Domine clamaui. Psalm. cxli. Psalm. Dauid.
Voce mea ad Dominum, Psal. cxlij, Psalm. Dauid y roi addysc, a gweddi, pan oedd yn yr'ogof,
Domine exaudi. Psalm. cxliii. Psalm. Dauid.
Benedictus Dominus. Psal. cxliiij Psalm. Dauid,
Exaltabo te Psal. Cxlv Psalm. David er molliant.
Lauda anima mea psalm. cxlvi. Molwch yr Arglwydd.
Laudate Dominum psal. cxlvii.
Laudate Dominum. psal. cxlviij. Molwch yr Arglwydd.
Cantate Domino Psalm. cxlix. Molwch yr Arglwydd.
Laudate Dominum. Psalm. cl. Molwch yr Arglwydd.
colophon
Psalter (fragmentary handwritten copy)
Exaltabo te
Psalm 146
Psalm 147
Laudate Dominum. Psalm. cxlviij. molwch yr arglwydd.
Cantate Domino. Psalm. cxlix. molwch yr arglwydd.
Laudate Dominum in. Psalm. cl. molwch yr arglwydd.