For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Church of England.
Title: Lliver gweddi gyffredin, a gwemdogaeth y sacramentae, ac eraill gynneddfeu a ceremoniae yn Eccles loecr. ; Vewed [sic], perused and allowed by the bishops, accordyng to the Act stablished for the translation of the Bible, and thys booke into the Brytyshe tongue..
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Lliver gweddi gyffredin, a gwemdogaeth y sacramentae, ac eraill gynneddfeu a ceremoniae yn Eccles loecr. ; Vewed [sic], perused and allowed by the bishops, accordyng to the Act stablished for the translation of the Bible, and thys booke into the Brytyshe tongue..
Church of England., Davies, Richard, 1501-1581. , Salesbury, William, 1520?-1600?

Imprinted at London: by Henry Denham, at the costes and charges of Humfrey [T]oy, Anno 1567 6. Maii..
Alternate titles: Book of common prayer. Welsh
Subject terms:
Church of England -- Liturgy -- Texts -- Welsh -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/B00322.0001.001

Contents
title page
Gorymddwyn, neu gynwysedigaetheu yllyver hwn.
An explanation of certaine wordes being quareld withall, by some, for that in this translation they be otherwyse wrytten, then either the vnlettered people or some partes of the Country sound, or speake them.
To vnderstand these other new markes not vsed in thys tongue before thys tyme, whyche are im∣printed thus' - [ ] and for the most part thus [ ].
¶ACT AM VNFVRVIAT GYFF∣redin weddia' Gwasanaeth yn yr Eccles, a ministrat y Sacramentae.
Y Eacymadrodd.
Or Ceremoniis, paam y dilewyt 'rei ac yn cynhaliwyt 'rei ereill.
Y Tabul ar Kalendgos trefn y Psalmaea'r Llithiae, y 〈◊◊〉••reu a' Phrydnawn weddi, trwy yr vlwyddy〈◊〉 ryw 'wiliae, megis y mae y Reoleu 'sy canlyn yn espesy yn eglurach.
table
Y drefn podd eblawr Psall∣twyr y dosparthwyt bot darllen y relyw o'r Scrythur lan.
table
almanac
calendar
Bot cadw yr ei hyn yn ddy∣ddieu gwilieu ac nyd nebun arall.
Declarat byr pa pryt y dechry, ac y tervyna pop Term yn Westmynstr.
calendar
month
month
month
month
month
month
month
month
month
month
month
month
Y drefn ym pa le yr arferir ac y dywedir y Boreuawl a'r Pyrnhawnawl weddi.
Trefn am weddi voreuawl pop dydd trwy y vlwyddyn.
¶Ar ddechrav y weddi voreuawl ar vn ffynyt ar y weddi byrn∣hawnawl, bid ir Gwenidoc ddarllen a llef vchel rai or synhwyre hyn or scrythur lan yr ynt yn canlyn. Ac yno dywedyt yr hyn sydd yscrifen edic ar ol y synhwyrau hyn yma.
part
¶Cyffes gyffredin, y'w dywedyt gan yr oll Eccleis ar ol y Gwe∣nidawe, gan ostwng ar ei gliniau.
¶Yr absolution neu'r gollyngdawt yw ddatcan can y Gwenidoc yn vnic.
¶Yno y dechry y Gwenidawc weddi yr Arglwydd a llef vehel.
¶Yna y dywedir neu y cenir y Psalm sy'n canlyn.
Yn ol y Llith gyntaf, y canlyn Teum laudamus yn nydd, trwy'r oll vlwyddyn.
¶New'r caniad hwn Benedicite omnia opera domini domino. &c.
¶Ac yn ol yr ail llith, arferer a' dyweder Benedictus yn Gamberacc megis y mae yn canlyn.
¶Neu'r Psalm a gālyn.
¶Yna y dywedir y Credo y gan Gwenidawc a'r bobl yn i sefyll
¶Ac yn ol hynny, y gweddieu y sy yn cālyn yn gystal ar byrnhaw weddi ac ar vorau weddi: a' phawb yn gestwng yn ddeuosiono Y Gweindoc yn gyntau yn llauaru allef vchel.
¶Y na y Gwenidawc, yr yscoleicion a'r bobl a ddywedant weddi yr Arglwydd yn Camberaec a lleuerydd vchel.
¶Y na y Gwenidawc yn ei sefyll a ddywaid.
¶Y na y canlyn tri Collecte. Y cynta or dydd, rhwn a vydd yr vn ac y appointir ar y Cymmyn. Yr ail, dros dangneddyf. Y trydydd, dros rad y vyw yn dda. A'r ddau collect ddywethaf ni chyfne∣widir byth, anid ei dywedyt beunydd ar vorae weddi, trwy'r oll vlwyddyn, mal y canlyn.
¶Yr ail Collect dros dangneddyf.
¶Y trydydd Collect tros gael rat.
Y drefn am Byrnhawnawl weddi trwy gydol y vlwyddyn.
dialogue
¶Yna y Psa mewn trefn megis ir appoyntiwyd hwy yn y Ta∣bul y psalmae, o ðdiethr bod psalmae priawd wedi apoyntio ir dydd hwnw. Y na llith or hen ddeddyf, megis ac ir apoyntiet he∣fyt yn y Kalendar, o ddieithr bod llithiau priawt wedir apointio ir dydd hwnnw. Y nol hynny, Magnificat in Camberaec, megis i canlyn.
¶Ai yntau y Psalm a ganlyn.
¶Yna Llith or * ddeddf newydd. Ac yn ol Camberace, megis y canlyn.
¶Neu'r Psalm hon.
¶Yna y canlyn y Credo, a' gweddieu eraill, megis yr appoyntiwyt ymblaen ar y borauweddi, ar ol Benedictus. Ac a thri Collect. Yn gyntaf or dydd. Yr ail, o Dangnefedd. Y trydydd, dros ganhor∣thwy yn erbyn pob pericul, mal y canlyn yma rhacllaw. A' dau or Collectae dywethaf a ddywedir bob dydd ar byrnhawn we∣ddi, eb gyfnewit.
¶Yr ail Collect ar byrnhawn weddi.
¶Y trydydd Collect am gynorthwy yn erbyn oll periculeu.
¶Ar ddie natalic Christ, die gwyl ystwyll, dydd gwyl vathias, dydd Pasc, y dyrchafael, y Sul gwyn, dyddgwyl Ioan vedyddiwr, Sanct Iaco, Sanct Bartholomeus, Sanct Mathew, Sanct Simon ac Iud, sanct Andreas, a Sul y Trindot: y cenir neu y dywedir yn nesaf vn at Benedictus, y cyffes neir addefiat hyn o'n ffydd Christianus.
ma y canlyn y Letaaruer ar y Sulieu, y Merchurieu, a'r Gwe••••• ac ar amsereu ereill pan oruchmynner y gan Ordinari.
¶Gweddiwn.
¶Gwers.
¶Gweddiwn.
¶Gweddi tros vawrhydi y Vrenhines.
¶Gweddi o waith Chrisostom.
¶Gweddi am glaw pan bo angenreidiol.
¶Tros hinon neu dywydd sec.
¶Ac amser drudaniaeth a newyn.
¶Ar amser Ryuel.
¶Pryd pla gyffredin, ai haint cynwynol.
prayer
Y Collecae, yr Epistolae, ar Euangelon, y arferir amser gwasanaeth swpper yr Arglvvydd, a'rCommun bendigedic trvvy'r vlvvyddyn.
Y Sul cyntaf yn yr Aduent, neu'r Grawys 'ayaf.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Yr ail Sul in Aduent.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn Aduent▪
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul in Aduēt.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Die natalic Christ.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Dydd gwyl sanct Stephan.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Dydd gwyl Ioan Euangelwr.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Die gwyl y meibion gwirian.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Sul yn ol die natalic.
¶Y Collect.
¶Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Die falan neu Enwaediat Christ.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Die gwyl Ystwyll
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Sul kyntaf gwedi‘r Ystwyll.
¶ Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Yr ail Sul yn ol yr Ystwyll.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn ol yr Ystwyll.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul yn ol yr Ystwyll.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y pempet Sul gwedi' r Ystwyll.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y Sul a elwir Sep∣tuagesima.
¶Y Collect.
¶Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Sul a elwir Sexagesima.
❧ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Sul a elwir Quin∣quagesima.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Y dydd cyntaf or Grawys.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y Sul cyntaf yn y Grawys.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Yr ail Sul or Brawys
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn y Grawys.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul yn y Grawys.
❧Y Collect.
❧Y Epistol.
❧Yr Euangel.
Y pempet Sul yn y Grawys.
¶Y Collect.
¶Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Sul nesaf o vlaen y Pasc.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Diellun nes af cyn die Pasc.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Die mawrth fyn die Pasc.
❧Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Pasc.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Die Iou ryn die Pasc.
¶Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Ar ddydd Gwener y Croclith.
¶Y Collectae.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Nos Pasc.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Die Pasc.
¶ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Die Llun Pasc.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Dydd mawrth Pasc.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Y Sul cyntaf gwedy yr Pasc.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Yr ail Sul yn ol y Pasc.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y trydydd Sul yn ol y Pasc.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y pedwerydd Sul gwe∣dy r Pasc.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y pempet Sul ar ol y Pasc.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Die Iou derthafael.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y Sul yn ol y Der∣chauel.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Sul gwyn.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Die Llun y Sul gwyn.
❧Y Collect.
¶Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Die Mawrth y Sul gwyn.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Sul y Trintot.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y Sul cyntaf gwedy Sul y Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Yr ail Sul gwedy Sul y Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y trydydd Sul gwedy r Trintot.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y Pedwerydd Sul ar ol Sul y Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y Pemper Sul gwedy Sul y Trintot.
❧ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y chwechet Sul gwe∣dy r Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y vii. Sul Trintot.
¶Y Collect.
¶Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Yr .viii. Sul gwedyr Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y .ix. Sul gwedyr Trintot.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y .x. Sul gwedyr Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y .xi. Sul gwedy'r Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr
Y .xii. Sul gwedy Trintot.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y xiii. Sul gwedyr Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y .xiiii. Sul gwedy Sul y Trintot.
❧Y Collect.
¶Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y .xv. Sul gwedyr Trintot.
❧Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Yr .xvi. Sul gwedy Trintot.
¶Y Collect.
¶Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y .xvii. Sul gwedyr Trintot.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y xviii. Sul gwedy Trintot.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y .xix. Sul gwedy'r Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y .xx. Sul gwedyr Trintot.
¶Y Collect.
¶Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y .xxi. Sul gwedyr Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Y xxii. Sul gwednr Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Y .xxiii. Sul gwedy Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y .xxiiii. Sul gwedy Trintot.
❧Y Collect.
¶Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y .xxv. Sul gwedy'r Trintot.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Dydd Sacnt Andreas Apostol.
¶Y Collect.
¶ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Sanct Thomas yr Apostol.
¶ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Ymchweliat Sanct Paul.
❧ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Puredigaeth y Sanctes Vair vorwyn.
❧ Y. Collect.
❧ Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Dydd S. Matthias.
¶ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Cyfarthiad Mair myryf.
¶ Y Collect.
¶ Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Dydd S. Marc Euāgelwr.
¶Y Collect.
❧ Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Sanct Philip at Iaco Apostolon.
¶ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Sanct Barnabas Apostol.
¶Y Collect.
¶ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Sanct Ioan Batyddmyr.
❧ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Die Sanct Petr Apostol.
¶Y Collect.
¶ Yr Epistol.
¶ Yr Euangel.
Sanct Iaco Apostol.
¶Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Sanct Bartholomeus Apostol.
¶ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Sanct Mathew Apostol.
❧ Y Collect.
❧ Yr Epistol.
❧ Yr Euangel.
Sanct Mihacael a'roll Angelon.
¶ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Sanct Luc Euangelwr.
❧ Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
S. Simon at IudaApostolon.
¶ Y Collect.
¶Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Yr oll Sanct.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
¶Yr Euangel.
Ydren am wenidogeth Swpper yr Arglwydd neu r Com∣mun bendigeid.
¶Eyn tad ni yr hwn wyt yn y nefoedd. &c.
discourse
❧Yr Offeiriat.
¶Gweddiwn dros oll ystat Eccles Christ sy yn milwri∣aw yma ar y ddaiar.
¶Yna y canlyn y cyngor hwn, ar ryw amseroedd, pan wedlo'r Cr y bobyl yn escaelus am ddyfod ir Commun bendigedic.
¶Ac ar ryw amseroedd y doedir hyn yma hefyd, pan welo y Cur vod yn berthynasol.
¶Yna y dywaid yr Offeiriat y cygcor hwn.
¶Yna y dywaid yr Offeiriad wrth yr ai a vo yn dyfod i gymeryd y Commun bendigedic.
¶Yna y dywedir y gyffes gyffredin hon, yn enw pawb or ein a v mewn meddwl cymryd y Commun bendigedic, y naill ai gan vn o hanyntwy, ai gan vn or Gwenidogion, ai gan yr Offeiriad ehun, gan 'ostwng o pawp yn vfydd ar ei gliniau,
¶Yna yr Offeiriad neu'r Escop a's bydd yn gydrychiol, a saif gan droi at y bobl a ddywaid val hyn.
¶Yna y dywaid hefyt yr Offeiriat.
¶Yn ol yr ei hyn ydd a yr Offeiriat racddo, gan ddywedyd.
Racymadroddion priawt.
¶Ar ddie-Natalic Christ, a saith die gwedy.
¶Ar dydd Pasc a saith die gwedy.
¶Ar dydd Derchafael a saith dydd gwedy.
❧Ar ddyd Sulgwyn a'chwech diernot gwedy.
Ar ddydd gwyly Trintot yn vnic.
¶Ar ol y Racymaddreddion hyn, y canlyn yn y vann.
¶Yna yr Offeiriat ar ei'liniau wrth vwrdd yr Arglwydd a ddy waid yn enw yr oll rei a gymerant y Commun, yn y wedd y ydd yn canlyn.
¶Yna yr Offeiriat yn ei sefyll a ddywaid val y mae yn canlyn.
¶Yna y Gwenidoc a gymer y Commun yn y ddau ryw y hun, ac yn nesaf y dyry ir Gweinidogion eraill, a bydd yno neb o han∣uynt, (val y gallont gymporth y Gwenidawc penaf) ac wedi hy∣ny, ir bobyl yn ei dwylaw yn gestwng ar ei gliniau: Ac wrth roddi y bara, ef a ddywaid.
¶A'r Gwenidawc a vo yn rhoddi'r cwpan a ddywaid.
¶Wedi hynny y dywedir val y canlyn.
¶Neu hyn.
¶Yna y dywedir, neu i cenir.
¶Yna yr Offeiriat neu'r Episcop as bydd ef yna yn gyndyrchiol a 'ellwng y bobl ymaith a'r vendith hon.
Collecte y'w dywedyd yn ol yr Offertori, pryd na bo vn Commun bob ryw ddiwarnod, vn. A'r vn'rei ellir i dywedyd hefyt genifer amser ac y bo achos yn gwsanaethy, wedi'r Collectae neu'r Vo∣reuawl a r Brydnawnawl weddi, Commuun, ei'r Letaniae val y gwelo'r Gwenidoc vod yn gymmesur.
Gwasanaeth y Betydd ys ydd yw arfer yn yr Eccles.
Betydd public.
part
¶Yna y dywait yr Offeiriat.
¶Yna y dyvvaid yr Offeiriar, Gwrandewch ar eiriau yr Euangel a yscryfennod Sainct Marc yn y decfed pen.
¶Yn ol darllen yr Euangel, y traetha y Gwenidoc y cyngor byr hwn yma ar eiriau'r Euangel.
¶Yno bot i'r Offeiriat ddywedyt wrth y Tateu-betydd a'r Mamae-betydd yn y modd hynn.
¶Yna yr ymofyn yr Offeiriat a r Tadeu betydd, a'r Mammau be∣tydd yr ymofynnion hyn iso.
¶Yna y dywaid ar Offeiriat.
¶Yna y cymer yr Offeiriat y dyn bychan yn ei ddwylaw, ac y gofyn yr enw, a'chan enwi y plentyn, ei drochi yn y dwfyr, a's bydd gwneuthyr hyny yn diescaelus ac yn ddarbodus, gan dywedyd.
¶Ac a bydd y dyn bychan yn wan, digon vydd bwrw dwr arnaw, gan ddywedyd y geiriau dywededic vcho.
¶Yna gwneuthur o'r Offeiriat groc yn-tal y dyn-bychan gan, ddywedd.
¶Yna y dywaid yr Offeiriat.
¶Yna y dywedir.
¶Yna y dywaid yr Offeiriat.
¶Ac y y pen dywethaf, yr Offeiriat can alw y Tadau bedydd ar nwau betydd ynghyd, a ddywaid hyn o vyr athroeth yma
Am yr ai a vetyddiwyt yn-tai diawdurdot ar amser angenraid.
¶Ac as y Gwenidoc a braw wrth 'atepion yr ei a ddugesont y plen∣tyn ataw, vod pob peth wedi ei wneuthur modd i dlei: yna na vedyddiet ef y plentyn drachefyn, eithr ei dderbyn yn vn o nifer y gwir Christnogion, gan ddywedyd val hyn.
¶Yn ol darllen yr Euangel, y traetha y Gwenidoc y cyngor hwn y∣ma ar eiriau 'r Euangel.
¶Yma y gofyn yr Offeiriat enw y dyn bachan, yr hwn wedi darvo i'r Tadau betydd ar Mammau betydd ei adrodd, y dywaid y Gwenidawc.
¶Gweddiwn.
¶Yna gwnaed y Gwenidawc yr exortation hwn wrth y Tadau ar Mammau betydd.
¶Ac velly rhac llaw, mal yn y Betydd public.
Confirmation, yn yr hwn y cynwysir Cathechism, sef addysc y Blant.
Y Cathechism, sef yw hy∣ny, athrawaeth yw ddyscu gan bob plen∣tyn, cyn ei ddwyn yw confirmo can yr Episcop.
¶Confirmation.
¶Gweddiwn,
¶Yna y gosot yr Episcop ei law ar bob plentyn o'r neullty, gan ddywedyd.
¶Gweddiwn.
¶Yna y bendithia yr Episcop y plant, gan ddywedyt yn y modd hyn.
Y ffurf solempnization, neu drefnit Priodas.
¶A'r Gwenida ai bendithia r vendith hon angwane
¶Yno y Gwenidogion neu'r Yscoleigion gan vynet i vwrdd yr Ar∣glwyd, a ddywedant neu a ganant y psalm hon ys y yn canlyn.
¶Neu yntae 'y Psalm yma Deus misereatur.
¶Gwedi gorphen y Psalm, a'r mab a'r verch yn gestwng gar bron bwrdd yr Arglwydd, a'r Offeiriat yn fefyll wrth y bwrdd, a' chan ymchwelyt ei wyneb atynt wy, y dywaid.
¶Y weddi hon a vaddeuir pan vo'r verch dros oedran planta.
prayer
¶Yna y dechreuir y Commun, a'gwedy yr Euāgel y dywedir Prega∣eth yn yr hon yn ordeniol (pob gwaith ac y bo priodas) swydd gwr a gwraic gwedy eu priodi, a ddatcenir ynol yr yfcruthyr lan. Neu any bydd Pregaeth darllenet y Gwenidawc y traethawd hwn iso.
Y drefn am visita∣tion y claf.
¶Pan ddel ef' wydd yn-gwydd a'r claf, ef ddywaid gan estwng y lawr ar i liniau.
¶Yna cycored y Gwenidawc y Claf, o'r ffurf hyn, neu'r cyfryw.
¶A's y dyn ymweledic vydd yn drymglaf, yno y dychon y Curat or∣phen ei gygcor yn y van hon.
¶Yna yr adrodd y Gwenidawc. Vanneu'r ffydd, gan ddywedyd val hynn.
¶Gweddiwn.
¶Yna y dywaid y Gwenidawc y Psalm hon.
¶Gan ddywedyd hyn angwanec.
¶Yna y dywaid y Gwenidawc.
Commun y claf.
¶Y Collect.
❧Yr Epistol.
❧Yr Euangel.
Y drefn am gladdediga∣eth y marw.
¶Y Collect.
Diolwch gwragedd yn ol escor plant, yr hwn a elwir yn gyffredin Rhyddhau, neu Eglwysa.
¶Ac yna y dywaid yr Offeiriat y Psalm hon.
prayer
Commination neu vygwth yn erbyn pechaturiait, a' ryw weddiau yw, harfer ar amrafael amserau yn y vlwyddyn.
discourse
¶Yna y gostyngant bawp ar ei gliniau, ac a'r y Offeiriait a'r ysgolei∣gion ar i gliniau (yn y van lle maent arferedic o ddywedyd y Letaniae) a ddywedant y Psalm hon.
Pater Noster
¶Gweddiwn.
¶Yna y dywaid y popul hyn yma ys ydd yn canlyn, ar ol y G¦nidawc.
colophon