For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Prichard, Rhys, 1579-1644.
Title: Rhan o waith Mr. Rees Prichard, Gynt Ficcar LLan-ddyfri yn shir gaer-fyrddyn, a osodwyd allan er Daioni'r Cymru.: Some part of the works of Mr. Rees Prichard, sometimes Vicker of Llandyfri in the County of Carmarthen.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Rhan o waith Mr. Rees Prichard, Gynt Ficcar LLan-ddyfri yn shir gaer-fyrddyn, a osodwyd allan er Daioni'r Cymru.: Some part of the works of Mr. Rees Prichard, sometimes Vicker of Llandyfri in the County of Carmarthen.
Prichard, Rhys, 1579-1644.

Printiedig yn Llundain: Ag a werthir gan Thomas Brewster, tan lûn y tri Bibl yn ymmyl Pauls, 1659.
Subject terms:
Devotional literature
URL: http://name.umdl.umich.edu/A90995.0001.001

Contents
title page
Y Rhag-ymadrodd at y Cymru.
publisher's advertisement
introduction to Welsh
Y Llythyrennau.
Y Sylaftau.
Deu prath gwaith yw dechreu.
text
Addysc a chynghorion ynghylch gwrando pregethiad yr Efengil, ag ynghylch chwilio 'r Scrythyrau.
Rhybydd ir Cymru i edifaru.
Yr ail Rhan.
Christ sydd oll yn oll.
Christ sydd oll yn oll.
Cyngor i bechadur.
Cynghorion yn erbyn profedigaethau Satan.
Rhybydd i wachelyd Rhwydau satan. Ymhob Oedran
Cynghor i ddyfal weddio Ar bob achos ag Ymhob gorchwyl.
Y modd y dylae ddyn duwiol daeffroi ei gorph ai enaid ganol nos i glodfori Dvw.
Cyngor i foliannu Duw y boreu.
Gweddi wrth wisco dy ddillad.
Gweddi fach wrth y molchi.
Diolch am Dân a chynnessrwydd.
Cynghorion yaghilch ceisio bendith ar y bwyd, cyn bwyta, ag ynghilch talu diolch i Dduw ar ol bwyta.
Gras cyn bwyd.
Cyngor i edrych attom yn hunain wrth fwyta.
Gras yn ol bwyd.
Cynghorion i fyw yn ddeddfol.
Cyngor duwiol i hob dyn ag y ddymuno gael ffa∣far Duw a maddeuant am ei bechodau.
Cyngor yn rhybuddio dyn i ymgadw, rhag lleteua meddyliau drwg yn ei galon, ag i droi ei fe∣ddyliau bob amser, i fyfyrio ar ddaioni.
Dyled-swydd plant i rhieni.
Cyngor i lywodraethu 'r ymadrodd wrth fodd Duw.
Gweddi am lwodraethu'r geiriau, ar geneu wrth fodd Duw.
Cyngor i ddyn fod bob amser o ymddigiad Christnogaidd.
Paratoad ir cymmun.
Gweddi cyn derbyn y cymmun.
Cyngor i bob bentu lu i lywodrauthu ei dy yn dduwiol.
Am ddiwedd y byd.
Cofiwch Angau.
Cyngor Difes.
Atteb i Gwestiwn ynghylch gweddio dros y marw: ble dangosir anghyfreithlondeb gwe∣ddio dros y cyfriw.
Achwyn Mr. Prichard ynghilch Trefllanddy∣fri, ai Rybydd ai gyngor ef iddi.
Achwyn Eglwyswr.
Gwell Duw na dim.
publisher's advertisement
Darllenydd, fel y bo i ti yn hawdd ga∣ffel allan dim ag sydd gynwysedig, yn y llyfyr hwn, craffa ar yr amryw titlau, ag ar y rhif, neu nod y daleunau, fel y canlynant.
Att y Darlleydd.
colophon