For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Perkins, William, 1558-1602.
Title: Cyfarwydd-deb pr Anghyfarwydd, sef, llyer yn cynnwys,: 1. Agoriad byrr ar Weddi 'r Arglwydd. 2. Ymddidanion rhwng y Carwr a'r Cymro. 3. Ymddidanion rhwng Crist a'r Publican, rhwng Crist a'r Pharisaed, a rhwng Crist a'r Credadyn ammheus, sef Canwyll Crist. 4. Amryw Reolau Duwiol: : y cwbli gyfarwyddo pol 1, pa fodd i chwilio 'r ferythyrrau er lefadiw Heneidiau: a pha fodd i ddyfod at Grist i gael iechydwriaeth dragwyddol : a pha fodd i weddio yn fol ewyllys Duw, i gael gras a thrugaredd oddiwrtho ef, a pha fodd i fyw'n santaidd yn y Byd presennol.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Cyfarwydd-deb pr Anghyfarwydd, sef, llyer yn cynnwys,: 1. Agoriad byrr ar Weddi 'r Arglwydd. 2. Ymddidanion rhwng y Carwr a'r Cymro. 3. Ymddidanion rhwng Crist a'r Publican, rhwng Crist a'r Pharisaed, a rhwng Crist a'r Credadyn ammheus, sef Canwyll Crist. 4. Amryw Reolau Duwiol: : y cwbli gyfarwyddo pol 1, pa fodd i chwilio 'r ferythyrrau er lefadiw Heneidiau: a pha fodd i ddyfod at Grist i gael iechydwriaeth dragwyddol : a pha fodd i weddio yn fol ewyllys Duw, i gael gras a thrugaredd oddiwrtho ef, a pha fodd i fyw'n santaidd yn y Byd presennol.
Perkins, William, 1558-1602., Powell, Vavasor, 1617-1670.

Ai bri[]o yn LLundain: gan Thomas Dawks, printiwr yng-hymraeg i ardderchoccat Fawrhydiy Brenin, 1677.
Subject terms:
Theology, Doctrinal
URL: http://name.umdl.umich.edu/A90503.0001.001

Contents
title page
Llythyr at y Darllenydd.
Agoriad byrr ar weddi 'r Arglwydd.
Ystyr a meddwl y gair Tâd.
Y Defnyddiau a ganlyn.
Ystyr a meddwl y geiriau Ein Tâd.
commentary
Y Defnyddion neu 'r Arferion.
commentary
Y Defnyddion neu'r Arfe∣rion.
1 y cyttundeb.
2. Ystyr, a meddwl y gair Enw, a'r gair Sancteiddier.
Sancteiddier.
3. Yr eisiau, a'r Pechodau y ddylem ni yma alaru oi plegid.
Y Grasussau iw dymuno
1. y Cyttundeb.
2. Ystyr a meddwl y geiriau.
1. y Cyttundeb.
2. Y deall, neu'r ystyr.
3. Pethau i alaru oi plegit.
4. Grasusau iw dymuno.
5. Amryfusseddau.
1. Y deall neu'r ystyr.
2. Pethau iw alaru o'i plegit.
3 Grâs a rhinwedd iw ddymyno.
1 Y Cyttundeb.
2. Ymeddwl a'r vstyr.
3. Pethau iw alaru or plegit.
4. Rhinweddau a grasyssau iw dymuno.
5. Amryfuseddau iw bwrw i lawr.
1. Y Cytundeb.
2. Y deall neu'r ystyr.
3. Y Defnyddion a'r sydd iw gwneuthur o'r geirieu hyn.
4. Y Pethau iw alaru o'i plegit.
5. Rhinweddau a grasyssau iw dymuna.
1. Y cyttundeb.
2. Y deall neu'r ystyr.
3. Y Defnydd neu'r Arfer.
doctrine
commentary
2. Y deall, neu'r ystyr.
3. Yr Arferau, neu'r Defnyddion.
1. Y deall.
2. Yr arferau neu'r defnyddion.
commentary
2. Grasyssau iw dymyno.
Am yr Arfer O weddi 'r Arglwydd:
Am ogylchiadau gweddi.
Fod Duw yn clywed ac yn gwrando ar ein gweddiau.
Amryw reolau duwiol, perthynasol i bôb Cristion iw harfer.
Llythyr arall at y Darllenydd.