For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Jones, William, fl. 1655.
Title: Y trydydd at pedvvaredd Gorchymynnion.: Wedi ei traethu mewn pegethau [sic] gan William Jones Gwenidog ei Grist yn yr efengyl yn Nhy Ddewi, ag yn awr gwedi ei gwneuthur yn gyffred in er mwyn rhybyddio y Cyfryw rai or Cymru ag ydynt drwy gam-arfer yn diystyru henw Duw ac yn halo gi ei Sabboth fel gwedi ei ceryddu yngwydd pawb y cywilyddiant ei pechod au neu or lleiaf, fel yr ofna rhai erail gyd-ddwyn a hwynt yn y fath bethau.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Y trydydd at pedvvaredd Gorchymynnion.: Wedi ei traethu mewn pegethau [sic] gan William Jones Gwenidog ei Grist yn yr efengyl yn Nhy Ddewi, ag yn awr gwedi ei gwneuthur yn gyffred in er mwyn rhybyddio y Cyfryw rai or Cymru ag ydynt drwy gam-arfer yn diystyru henw Duw ac yn halo gi ei Sabboth fel gwedi ei ceryddu yngwydd pawb y cywilyddiant ei pechod au neu or lleiaf, fel yr ofna rhai erail gyd-ddwyn a hwynt yn y fath bethau.
Jones, William, fl. 1655.

London: Printed for John WIlliams at the signe of the Crown in St. Pauls Church-yard, 1656 [i.e. 1655]
Subject terms:
Sermons, Welsh
Bible. -- O.T.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A87349.0001.001

Contents
title page
To the truly Religious, and vertuous Lady, the Lady KATHARINE OWEN, Wife to Sr. Hugh Owen, Knight and Baronet, Grace, Mercy and Peace be multiplied, from God our Father, and from our Lord JESƲS CHRIST.
sermon
Y Deg Gorchymmyn ai Hystyriaeth.
Y gorchymmyn cyntaf ai hystyriaeth.
Yr ail gorchymmyn ai hystyriaeth.
Y trydydd gorchymmyn.
Y pedwerydd gorchymmyn.
Y pymmed gorchymmyn ai ystyriaeth.
Y chweched gorchymmyn.
Y seithfed gorchymmyn.
Yn wythfed gorchymmyn.
Y nawfed gorchymmyn
Y degfed gorchymmyn.
Chwe pheth angenrhaid iw ystyried er mwyn iawn Synnied or gorchmynnion yn giffredinol?
Y pedwaredd Gorchymmyn.