For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Jones, Thomas, 1648-1713.
Title: Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwŷddŷn o oedran y bŷd, 5648. ac am y flwŷddŷn o oedran Crist 1699.: Yn cynwŷs pôb pêth ar a berthyno i almanacc; : at yr hwn a chwanegwŷd ffeiriau Cymru a rheini o ffeiriau Lloeger ar fŷdd yn agos i Gymru; a charol; a dyriau newŷddion: / Yr ugainfed o wneuthuriad Thomas Jones.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Newyddion mawr oddiwrth y ser. Neu almanacc am y flwŷddŷn o oedran y bŷd, 5648. ac am y flwŷddŷn o oedran Crist 1699.: Yn cynwŷs pôb pêth ar a berthyno i almanacc; : at yr hwn a chwanegwŷd ffeiriau Cymru a rheini o ffeiriau Lloeger ar fŷdd yn agos i Gymru; a charol; a dyriau newŷddion: / Yr ugainfed o wneuthuriad Thomas Jones.
Jones, Thomas, 1648-1713.

[Shrewsbury: by Thomas Jones, 1699]
Subject terms:
Almanacs, Welsh.
Astrology
Ephemerides.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A75122.0001.001

Contents
title page
ANSODD HIR NYCHDOD YR AWDWR
CAROL PLYGEN, NEWYDD
Cyffes, a Hanes Dicc y Dawns Ar y don a elwir Love's a Sweet Passion;
FFEIRIAU CYMRU.
YN SIR FON.
YN SIR GAERNARFON.
YN SIR DDIMBYCH
YN SIR Y FFLINT.
YN SIR FEIRION EDD.
YN SIR DREFALDWYN.
YN SIR FAESYFEDD.
YN SIR ABERTEIFI.
YN SIR FERCHEINOG
YN SIR GAERFYRDDIN.
YN SIR BENFRO.
YN SIR FORGANOG.
YN SIR FYNWY.
almanac
JONAWR, 1699.
CHWEFROR, 1699.
MAWRTH, 1699.
EBRILL, 1699.
MA 1699.
MEHEFIN, 1699.
GORPHENNAF, 1699.
AWST 1699.
MEDI 1699.
HYDREF. 1699.
TACHWEDD. 1699.
RHAGFYR, 1699.
Sywedyddawl, a Chyffredinawl Farnedigaeth am Y Flwŷddŷn o oed Iesu 1699.
Sywedyddawl amcan am Y Tywŷdd Yn Y Flwŷddŷn 1699.
Jonawr.
Chwefror.
Mawrth.
Ebrill.
Maî.
Mehefin.
Gorphenhaf.
Awst.
Medi
Hydref.
Tachwedd.
Rhagfŷr.
FFeiriau a Ddigwŷddasant i'm Llaw ar ôl argraphu dechreu Y Llyfr hwn.
YN SIR GAERNARFON.
YN SIR Y FFLINT.
YN SIR FEIRIONEDD.
YN SIR DREFALDWYN.
YN SIR GAERFYRDDIN.
YN SIR Y MWYTHIG.
Taflen yn dangos yr amser o'r nôs yn gywir, (wrth Lewŷrch y lleuad ar ddeiol Haul.) trwŷ'r Flwŷddŷn.
Deallwch yn Eglurach wrth yr Esamplau isod.
section
Taflen o ben llanw'r môr. mewn 22. o Borthau o Ad.
Y mdd i gael llanw'r môr wrth oed y lleuad ar Daflen yma.
Deallwch yn Eglurach wrth yr Esamplau isod.
Annerch Att Thomas Jones Astudiwr Wŷbrenawl.