For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Gouge, Thomas, 1609-1681.
Title: Gair i bechaduriaid, a gair i sainct. Y cyntaf yn tueddu i ddeffrãoi cydwybodau pechaduriaid diofal, i wãir deimlad ac ysturiaeth o'r cyflwr erchyll y maent ynddo, tra fyddont yn byw yn eu cyflwr naturiol heb yr ail-enedigaeth. Yr ail, yn tueddu i gyfarwyddo ac i berswadio y duwiol, a'r rhai a ail-anwyd i amryw ddledswyddau enedkigol. Gan Tho, Gouge gweinidog yr efengyl. Ac a gyfieithwyd yn gymraec gan W. Jones gweinidog yr egengyl.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Gair i bechaduriaid, a gair i sainct. Y cyntaf yn tueddu i ddeffrãoi cydwybodau pechaduriaid diofal, i wãir deimlad ac ysturiaeth o'r cyflwr erchyll y maent ynddo, tra fyddont yn byw yn eu cyflwr naturiol heb yr ail-enedigaeth. Yr ail, yn tueddu i gyfarwyddo ac i berswadio y duwiol, a'r rhai a ail-anwyd i amryw ddledswyddau enedkigol. Gan Tho, Gouge gweinidog yr efengyl. Ac a gyfieithwyd yn gymraec gan W. Jones gweinidog yr egengyl.
Gouge, Thomas, 1609-1681., Jones, William, d. 1679.

Printiedig yn Llundain: gan A. Maxwell i'r Awdwr, yn y flwyddyn 1676.
Notes:
Reproduction of the original in the Harvard University Library.
Subject terms:
Christianity -- Early works to 1800.
Sin -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A41643.0001.001

Contents
title page
At fy anwyl gyfeillion, Trigolion plwyf Se∣pulchres yn Llundain.
imprimatur
text
PEN. I. Esponiad y gwersi a'r Athrawiaethau o honynt.
PEN. II. Esponiad y 3 wers, a'r Nôd neu 'r Athrawiaeth yn Codi o hynny.
PEN. III. Yn dangos y Rhesymmau pam y mae 'r Ail-enedi∣gaeth yn angenrheidiol i Jechydwriaeth.
PEN. IV. Defnydd o Gyngor i geisio 'r Ail-enedigaeth, ac An∣nogaethau i'n cynhyrfu i hynny.
PEN. V. Yn dangos cyflwr truan erchyll y rhai ni ail-anwyd, yn y byd hwn, ac ar farwolaeth.
PEN. VI. Yn dangos cyflwr truan ofnadwy y rhai heb yr Ail-enedigaeth wedi marwolaet.
PEN. VII. Yn dangos cyflwr gresynol ofnadwy dynion heb yr Ail-enedigaeth ar ol Dydd farn.
PEN. VIII. Yn dangos fod gobaith o drugaredd i'r pechaduriaid gwaethaf.
PEN. IX. Yn dangos y dled'swyddau iw gwneuthur o ran dwyn i ben ein Hail-enedigaeth.
PEN. X. Moddion eraill o'n rhan ni i gael yr Ail-enedigaeth.
PEN. XI. Atteb i amryw wrthresymmau dynion cnawdol heb yr Ail-enedigaeth yn erbyn arfer y moddion dywededig.
PEN. XII. Defnydd o Gyngor i'r rhai a Ail-anwyd.
PEN. XIII. Yn dangos y pethau nodedig rhagorol a ddylai y rhai a Ail-anwyd eu gwneuthur vwch law eraill.