For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Edwards, Charles, 1627 or 8-1691?
Title: Ffydd ddiffuant sef hanes y ffydd Gristianogol, airhimwedd y trydydd preintiad gyd ag angwanegiad = The unfeigned faith : containing a brief historie of the Christian religion and a proof of its verity and efficacie.
Publication Info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2012 November (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further further information or permissions.

Print source: Ffydd ddiffuant sef hanes y ffydd Gristianogol, airhimwedd y trydydd preintiad gyd ag angwanegiad = The unfeigned faith : containing a brief historie of the Christian religion and a proof of its verity and efficacie.
Edwards, Charles, 1627 or 8-1691?

Rhydychen: Hen. Hall, 1677.
Notes:
"At y darlleydd" signed: Charles Edwards.
Running title: Hanes y ffydd Gristianogol.
Stained: pages 405 to end from another British Library copy spliced at end.
Reproduction of original in the British Library.
Subject terms:
Church history.
Apologetics -- 17th century.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A37958.0001.001

Contents
title page
imprimatur
Imprimatur
Llechres o'r Pennodau a'u cynhwysiadau, a'r dalennau lle ceir hwynt yn y llyfr hwn
At y Darlleydd.
numerical list
map
Hanes y Ffydd Gristianogol er dechreuad y byd hyd yr oes hon.
PENNOD I. Ynghylch Ystóri. a pharthau 'r bŷd.
PEN. II. Ynghylch y ffydd o ddechreuad y byd hyd blanniad Israel yngwlâd Canaan.
PEN. III. Ynghylch y ffydd o amser Joshua hyd anedigaeth Christ.
PEN. IV. Dyfodiad Christ. Cyhoeddiad ei Efengyl ef hyd amser Traianus.
PEN. V. Yr Erlid dan Trajanus, Hadrianus a Ferus ym∣merodron Rhufain, pryd y merthyrwyd Ignatius, Polycarpus, Justin, ac eraill.
PEN. VI. Yr ymddiffin a wnaeth Justin Ferthyr dros y Chri∣stianogion at senedd Rhufain a'r ymmerawdr.
Ei ymddiddaniad ef â Thrypho yr Juddew.
O'i lythr ef at Diognetus.
PEN. VII. Erlid yr efengyl yn Frainc a'r Affric, ac mewn lloedd raill a'r achsion o'r blinderau hynny.
PEN. VIII. Diffynniad y ffydd yn erbyn y cenhedloedd gan Tertullianus henuriad o Carthago yn Affrica.
PEN. IX. Yr erlid dan Decius, Falerianus, a Dio∣clesianus ymmerodron Rhufain.
PEN. X. Llwyddiant yr efengyl yn amser Constanti∣nus Fawr, a'r rhai a reolodd ar ei ôl ef. Anghydfod Arrius, ac eraill.
PEN. XI. Ynghylch crefydd Mahomet.
Yr Alcoran.
PEN. I. A yscryfenwyd ym Mecca.
PEN. 2.
PEN. 3. Yscrifenwyd ym Medina.
PEN. 4
PEN. 5. Yscrifenwyd ym Medina.
PEN. 6.
PEN. 7.
PEN. 8.
PEN. 9.
PEN. 10
PEN. 11.
PEN. 12.
PEN. 13.
PEN. 16.
PEN. 17.
PEN. 18.
PEN: 22.
PEN. 27.
PEN. 33.
PEN. 35. Gogoniant i Dduw a greawdd yr angylion cennadau ei orchymmynion ef.
PEN. XII. Helynt y ffydd Gristianogol hyd y pedwerydd cant ar ddêg o oed Christ, a chwedi.
PEN. XIII. Llwyddiant y Twrciaid, ymdrech Protestaniaid a Phapistiaid.
PEN. XIV. Cystudd y Protestaniaid yn Lloegr yn amser y frenhines Mari.
PEN. XV. Llwyddiant y ffydd yn Lloegr yn amser y frenhines Elizabeth, ei herlid yn ffrainc a lleoedd eraill.
PEN. XVI. Hanes y ffydd ymmhlith y cymru.
PEN. XVII. Llyfr Gildas yn argyhoedai ein henafiaid o'u pechodau.
PEN. XVIII. Llygredigaeth a chystudd Cymru.
PEN. XIX. Helynt cymru er pan gyfieithwyd yr yscrythyrau yn Gymrag.
PEN. XX. Siccr wirionedd y Ffydd Gristianogol.
PEN. 21. Ychwaneg o resymmau yn profi gwirionedd y ffydd.
PEN. 22. RHIN WEDD Y FFYDD Gristianogol yn gorchfygu lly∣gredigaeth, ac yn Sancteiddio ei gwir dderbynwyr. Lle'r ystyrir cy∣flwr pechadurus dynol ryw cyn eu galw.
PEN. 23. Anhawstra troedigaeth pechaduriaid o'u cy∣flwr llygredig.
PEN. 24. Drwy argyoeddiad y gorchfygir pechaduriaid, ac eu gwneir yn ufudd i Dduw.
PEN. 25. Grâs Duw yn meddiannu holl gynneddfau enaid, ac yn rheoli holl aelodau corph y gwir Gristion.
PEN. 26. Grym duwioldeb efangylol, a'r achosion o hynny.
PEN. 27. Ychwaneg ynghylch achosion duwioldeb a'i grym yn y bŷd hwn, a'r oes hon.
PEN. 28. Cyfarwyddyd iw arfer fel y delo rhai i allu byw yn dduwiol.
PEN. 29. Annogaethau i dduwioldeb.
PEN. 30. Athrawiaeth y Beirdd Cymreig yn yr oesoedd diweddaf.
poem
poem
poem
poem
poem
poem
poem
poem
PEN. 31. Cryn swrn o iaith y patrieirc a'r prophwydi Sanctaidd yn y Gymraeg etto.
Geiriau Hebraeg, ac ymbell un Chaldaeg a arferir yn ein iaith ni.
Ymadroddion Hebraeg Cymreigaidd.
Y Cyfieithad cyff∣redin.
Yr Ymadroddion Hebraeg.
Cymreig cydseiniol â hwynt.
section
Cyfarwyddyd i ddarllen Cymraeg
Agoriad ar ryw eiriau yn y llyfr hwn y sydd anhyspys i rai pobl yn Neheubarth Cymru.
Peth o Retoreg, sef y gelfyddyd ar gywraint ymadrodd. Ynddi y mae y troellau a galyn, sef
Barddoniaeth ir llyfr hwn.