For full access to this item, please  Login

Add to bookbag
Author: Davenant, John, ca. 1572-1641.
Title: Ad fraternam communionem inter evangelicas ecclesias restaurandam adhortatio in eo fundata, quáod non dissentiant in ullo fundamentali catholicæ fidei articulo. Per Reverendum in Christo patrem, Johann. Davenantium Episcopum Sarisburiensem.
Publication info: Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, Digital Library Production Service
2011 December (TCP phase 2)
Availability:

This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text Creation Partnership. Searching, reading, printing, or downloading EEBO-TCP texts is reserved for the authorized users of these project partner institutions. Permission must be granted for subsequent distribution, in print or electronically, of this text, in whole or in part. Please contact project staff at eebotcp-info@umich.edu for further information or permissions.

Print source: Ad fraternam communionem inter evangelicas ecclesias restaurandam adhortatio in eo fundata, quáod non dissentiant in ullo fundamentali catholicæ fidei articulo. Per Reverendum in Christo patrem, Johann. Davenantium Episcopum Sarisburiensem.
Davenant, John, ca. 1572-1641.

Cantabrigiæ: Ex officina Rogeri Danielis almæ Academiæ typographi, M D XL. [1640]
Alternate titles: D. Davenantii ad pacem eccl. adhortatio.
Notes:
Includes a reprint of Davenant's contribution to: De pace inter evangelicos procuranda sententiae quatuor.
The roman numeral date is made with turned C's.
Running title reads: D. Davenantii ad pacem eccl. adhortatio.
Reproduction of the original in the Union Theological Seminary (New York, N.Y.). Library.
Subject terms:
Christian union -- Early works to 1800.
URL: http://name.umdl.umich.edu/A19865.0001.001

Contents
title page
Benevolis Lectoribus, pacís{que} studiosis, Gratiam ac Pacem in Christo Jesu.
De Pace inter Evange∣licos procuranda Sententia JOHANN. DAVENANTII Episc. Sarisburiensis.
AD Fraternam Communionem inter Evangelicas Ecclesias restaurandam ADHORTATIO; In eo fundata, Quòd non dissentiant in ullo Funda∣mentali Catholicae fidei articulo.
CAP. I. De incommodis & occasionibus harum discordiarum, unà cum remediis strictim indicatis.
CAP. II. De significatione horum vocabulorum, Fun∣damentum, Fundamentale, quae faepe∣numero in hac dissertatione occurrent.
CAP. III. De unico Personali Fundamento Ecclesiae, Mediatore Dei & hominum Christo Jesu , deque vera cum illo conjunctione.
CAP. IV. De fundamentis quibusdam quae Ministe∣rialia fundamenta solent appellari, ac de officio & potestate eorundem.
CAP. V. De Doctrinalibus fidei Christianae funda∣mentis generatim; & quatenus fides sit illis adhibenda sub necessi∣tate salutis.
CAP. VI. De notis sive indiciis ex quibus cognosci potest de dogmate aliquo quòd non sit fundamentale.
CAP. VII. De Summa Fundamentalium dogmatum, Symbolo & Decalogo comprehensa, quoad Credenda & Agenda.
CAP. VIII. Fraternam communionem inter Evangeli∣cas Ecclesias esse retinendam, probatur rationibus petitis à communione quam habent in unico Fun∣damento Personali Jesu Christo.
CAP. IX. Fraternam inter Ecclesias Evangelicas communionem non esse rescindendam ob di∣versas de quaestionibus cōtroversis opiniones, probatur rationibus petitis à defectu legitimae potestatis in Ministris ad eandem dissolvendam.
CAP. X. Ex natura & qualitate dogmatum de qui∣bus certatur, Fraternam communio∣nem inter Evangelicos non debu∣isse dissolvi, ostenditur.
CAP. XI. Non esse inter Evangelicos de Fundamen∣talibus ullam controversiam, ostenditur, instando in tribus particularibus quae∣stionibus quae prae aliis maximi mo∣menti putantur ad dissocian∣das Ecclesias.
De Persona Christi, & Idiomatum communicatione.
De Praedestinatione Divina.
CAP. XII. Occurritur quibusdam objectionibus, quibus moventur docti quidam Theologi ad com∣munionem inter Ecclesias Refor∣matas dirumpendam.