Layamon's Brut (British Museum Ms. Cotton Caligula A.IX)
Layamon

Lines 7101 through 7200

Þer-uppe stenene wal; þe wes strong ouer-al.
     7101
ane burh he arerde; muchele & mare.
     7102
Þa þe burh we[s] al ȝare; þa scop he hire nome.
     7103
he hæhte heo ful iwis; Kaer Carrai. an Bruttisc.
     7104
& Ænglisce cnihtes; heo cleopeden Þwong-chastre.
     7105
nu and auere-mare; þe nome sto[n]deð þere.
     7106
& for nan o[ð]ere gome; næueden þæ burh þene nome.
     7107
a þet come Densce men; and driuen ut þa Bruttes.
     7108
þene þridde nome heo þer sætte; & Lane-castel hine hæhten.
     7109
& for swulche gomen; þæ tun ha[f]de þas þreo nomen.
     7110
Vnder þan com liðen hider; Hengestes wif mid hire scipen.
     7111
heo hæfde to iueren; fiftene hundred ridern.
     7112
mid hire comen to iwiten; muchele æhtene scipen.
     7113
þer comen inne; muchel of Hengestes cunne.
     7114
& Rouwen his dohter; þe him wes swi[ð]e deore.
     7115
Hit wes umbe while; þat com þe ilke time.
     7116
þat iȝarked wes þa burh; mid þan alre bezste.
     7117
Hengest com to þan kinge; & bad him gistninge. Page  370
     7118
& seide þat he hafde an in; iȝarked to-ȝeines him.
     7119
& bad þat he come þer-to; & he scolde beon fæire under-fon.
     7120
& þe king him ȝette; swa Hengest hit wolde.
     7121
Hit com to þan time; þat þe king gon. forð liðe.
     7122
mid þan deoreste monnen; of alle his duȝeðe.
     7123
forð he gon buȝen; þat he to burh com.
     7124
he bi-heold þene wal; up and dun ouer-al.
     7125
al him wel likede; þat he on lokede.
     7126
He wende in-to halle; & his heleðes mid him alle.
     7127
bemen heo bleowen; gomen men gunnen cleopien.
     7128
bord heo hetten breden; cnihtes setten þer-to;
     7129
heo æten heo drunken; dræm wes i burhȝen.
     7130
Þa þe duȝeðe hafde iȝeten; þa wes heom þa bet iloten.
     7131
Hængest eode in-to þan inne; þer wunede Rouwenne.
     7132
he heo lette scruden; mid vnime((te)) prude.
     7133
al þat scrud þe heo hafde on; heo weoren swiðe wel ibon.
     7134
heo weoren mid þan bezste; ibrusted mid golde.
     7135
Heo bar an hire honde; ane guldene bolle.
     7136
i-uulled mid wine; þe wes wunder ane god.
     7137
Hæȝe iborenne men; heo lædden to hallen.
     7138
biuoren þan kinge; fairest alre þinge.
     7139
Reowen sæt a cneowe; & cleopede to þan kinge.
     7140
& þus ærest sæide; in Ænglene londe.
     7141
Lauerd king wæs hæil; For þine kime ich æm uæin.
     7142
Þe king þis ihærde; & nuste what heo seide.
     7143
þe king Vortigerne; fræinede his cnihtes sone.
     7144
what weoren þat speche; þe þat maide spilede.
     7145
Þa andswarede Keredic; a cniht swiðe sellic.
     7146
he wes þe bezste latimer; þat ær com her.
     7147
Lust me nu lauerd king; & ich þe wulle cuðen.
     7148
whæt seið Rouwenne; fæirest wimmonnen.
     7149
Hit beoð tiðende; inne Sæxe-londe.
     7150
whær-swa æi duȝeðe gladieð of drenche;
     7151
þat freond sæiðe to freonde; mid fæire loten hende.
     7152
Leofue freond wæs hail; Þe oðer sæið Drinc hail.
     7153
Þe ilke þat halt þene nap; he hine drinkeð up.
     7154
o[ð]er uuel me þider fareð; & bi-thecheð his iueren.
     7155
þenne þat uul beoð icumen; þenne cusseoð heo þreoien.
     7156
Þis beoð sele laȝen; inne Saxe-londe. Page  372
     7157
& inne Alemaine; heo beoð ihalden aðele.
     7158
Þis iherde Uortiger; of alche[n] uuele he wes war.
     7159
& seide hit an Bruttisc; ne cuðe he nan Ænglisc.
     7160
Maiden Rouwenne; drinc bluðeliche þenne.
     7161
Þat maide dronc up þat win; & lette don oðer þer-in.
     7162
& bi-tæhten þan kinge; & þrien hine custe.
     7163
& þurh þa ilke leoden; þa laȝen comen to þissen londe.
     7164
wæs-hail & drinc-hæil. moni mon þer-of is fain;
     7165
Rouwenne þe hende; sat bi þan kinge.
     7166
þe king heo ȝeorne biheold; heo was him an heorte leof.
     7167
ofte he heo custe; ofte he heo clupte.
     7168
al his mod & his main; hælde to þan mæidene.
     7169
Þe Wurse wes þer ful neh; þe in ælche gomene is ful ræh.
     7170
þe Wurse ne dude næuere god; he mæingde þas kinges mod.
     7171
he murnede ful swiðe; to habben þat mæidene to wiue.
     7172
Þat wes swi[ð]e ladlic þing; þat þe Cristine king.
     7173
luuede þat haðene maide; leoden to hærme.
     7174
þat maiden wes þan kinge leof; æfne alse his aȝene lif.
     7175
he bad Hengest his dring; ȝiuen him þat maide-child.
     7176
Hengest funde an his ræd; to don þat þe king him bed.
     7177
he ȝef him Rouwenne; wimmon swiðe hende.
     7178
Þan kinge hit was [icweme] he imakede heo to quene.
     7179
al after þan laȝen; þe stoden an hæðe[ne] dæȝen.
     7180
nes þer nan Cristindom; þer þe king þat maide [n]o[m].
     7181
ne preost ne na biscop; ne nauere ihandled Godes boc.
     7182
ah an heðene wune he heo wedde; & brohte heo to his bedde.
     7183
Maiden he heo hæfde; & mærȝeue hire bi-tahte.
     7184
Þa he hine an hire hafde iscend; he hire ȝef Londen & Kent.
     7185
Þe king hafde þreo sunen; þe weoren swiðe hende gumen.
     7186
þe ældeste hehte Vortimer; Passcent & Katiger.
     7187
Garengan wes an eorl; þe Kent ohte longe.
     7188
& his fader biuoren him; and seoððen he þurh his cun;
     7189
þa he bezst wende to halden his lond;
     7190
þa hafde Hengest hit an his hond.
     7191
sellic þuhte þan cnihte; whæt þe king þohte.
     7192
Þe king luuede þa hæðene; & henede þa Cristine.
     7193
þe hæðene hæfden al þis lond; to walden under heore hond.
     7194
& þes kinges þreo sunen; ofte þoleden sorȝen & kare.
     7195
Heore moder wes þa dæd; þer-uore heo hafden þe lasse ræd. Page  374
     7196
here moder wes swiðe god wif; & ladde swiðe Cristin lif.
     7197
& heore steop-moder hæðene; Hengestes dohter.
     7198
Nes hit noh[t] longe; buten ane stunde.
     7199
þat þe king makede; ueorme swiðe store.
     7200